Geschiedenis

Al vanaf 1980 wordt in de eigen boomgaarden van de familie Vossen in Roggel morellen (zure kersen) geteeld. Door nieuwe ontwikkeling van de laagstambomen was het mogelijk om op grote schaal kersen te telen, hierdoor was de familie Vossen als één van de eerste telers in Nederland die machinale oogst toepaste.

Door deze schaalgrootte werd in 1988 gekozen om ook de verwerking van de geteelde morellen in eigen beheer te gaan doen. Aan de rand van de boomgaarden in Roggel werden verwerkingsfaciliteiten gecreëerd waardoor de morellen bijzonder snel en vers verwerkt konden worden.

In 1996 besloot de familie Vossen (op dat moment omgedoopt tot Kervo BV) haar areaal voor de teelt van morellen uit te breiden in Zuid-Frankrijk. Bijkomende voordelen hiervan waren dat gedurende een langere tijd vers geleverd kon worden. Daarnaast waren de risico's op slechte kwaliteit oogsten als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in Frankrijk aanzienlijk kleiner dan in Nederland.

In Zuid-Frankrijk werden in 1998 de activiteiten uitgebreid naar het in eigen beheer telen van zoete kersen. Het logische gevolg was een behoorlijke toename van het aantal hectares eigen teelt. Door het succes van de uitbreiding naar zoete kersen werd al snel besloten om ook mirabellen en blauwe bessen te telen.

Verwerking van deze vier fruitsoorten vond omwille van leversnelheid en kwaliteit natuurlijk ook in eigen beheer plaats. Verdere professionalisering werd in 2008 ingezet toen de productiefaciliteiten verhuisde naar Fresh Park Venlo, een compleet bedrijventerrein voor de verssector met een oppervlakte van 130 hectare met een ongekende clustering van versbedrijven, -producten, en –kennis.

Vanaf deze nieuwe, moderne locatie kon het familiebedrijf zich verder ontwikkelen, waarbij het voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid één van de belangrijke issues was, vanaf 2008 is Kervo dan ook BRC gecertificeerd. Daarnaast kwam er vanuit de markt de vraag om ook appels toe te voegen aan haar productportfolio.

Deze kans heeft Kervo BV als klantgerichte organisatie natuurlijk met beide handen aangegrepen. Er werd geïnvesteerd in een hypermodern machinepark waarmee Kervo meer dan klaar is om in de toekomst uitstekend op uw specifieke vraag te anticiperen.

Kortom;
Kervo kan u, nu én in de toekomst, uitstekend van dienst zijn met kwalitatief hoogstaande teelt en verwerking van fruit!