Kervo - Finest Fruit Processing

Kwaliteit, Voedselveiligheid & Duurzaamheid

Kwaliteit

Bij Kervo staat kwaliteit centraal in elke fase van ons proces, van teelt tot verwerking. Wij streven voortdurend naar de hoogste normen om onze klanten producten van de beste kwaliteit te bieden. Onze moderne teelttechnieken, zorgvuldige selectie van fruitrassen en geavanceerde verwerkingstechnologieën zorgen ervoor dat we hoogwaardig fruit leveren dat voldoet aan de strenge eisen van industriële bakkerijen en bakkerij groothandels. Onze toewijding aan kwaliteit wordt ook bevestigd door certificeringen zoals het BRC-certificaat. Daarbuiten zijn al onze leveranciers Global GAP gecertificeerd. Zo voldoen we aan de hoogste normen op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Kortom, bij Kervo staat kwaliteit synoniem aan vakmanschap, betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

BRC-Certificaat

Kervo BV is trots op haar certificeringen, waaronder het BRC-certificaat dat voldoet aan de strenge eisen van de Britse supermarkten (British Retail Consortium). De BRC vereist dat er een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn.

Meer

Cultuurplan

Bij Kervo werken we ook met een cultuurplan. Hierbij worden onze werknemers continu gestimuleerd om de kwaliteit te verbeteren en veiliger te werken. Denk hierbij aan trainingen en updates over het verbeteren van de voedselveiligheid, maar ook sessies over hoe dat we bij Kervo nog duurzamer te werk kunnen gaan. Zo wordt iedereen meegenomen in het verhaal en de beleving rondom het verbeteren van de kwaliteit en voedselveiligheid van Kervo. Hierdoor kunnen we garanderen dat we altijd aan de hoogste eisen kunnen voldoen.

Meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een essentieel aspect van onze bedrijfsvoering bij Kervo. Wij streven ernaar om op verantwoorde wijze met onze natuurlijke hulpbronnen om te gaan en onze impact op het milieu te minimaliseren.

Onze boomgaarden worden zorgvuldig beheerd met respect voor de biodiversiteit en het milieu. Door gebruik te maken van moderne teelttechnieken en duurzame landbouwpraktijken, streven we naar een gezonde en evenwichtige groei van onze fruitgewassen. De pouch bags zijn al een eerste stap naar een duurzamere verpakking. Zo zorgen ze bijvoorbeeld al voor minder afvalvolume dan metalen verpakkingen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande om de pouch bags beter recyclebaar en biologisch afbreekbaar te maken. Daarnaast zijn we altijd bezig met maatregelen om afval te verminderen en reststromen te benutten. Denk hierbij aan de productie van appelpuree uit reststromen, maar ook aan warmtewinning (terugwinning) uit organisch afval of koeling met natuurlijke koudemiddelen. Bij Kervo geloven we in een duurzame toekomst en zetten we ons in voor het leveren van hoogwaardige producten met respect voor mens, natuur en milieu.

Limburgs MKB Natuurlijk Gasloos

Kervo als Limburgs MKB-bedrijf staat voor de uitdaging om af te stappen van aardgas voor de productie van stoom. Een oplossing voor duurzaam produceren van stoom is een stoomwarmtepomp, oftewel een STEAMpump. Het EFRO OPZUID project bij Kervo gaat de STEAMpump integreren met diverse productieprocessen. Door het gebruik van een STEAMpump in plaats van een gasgestookte stoomketel kan ca. 50-60% bespaard worden op het energiegebruik en 45% op de CO2 uitstoot. Concreet moet de STEAMpump laten zien dat:

  • Restwarmte van ca 30°C wordt opgewaardeerd naar nuttige stoom
  • Zonder restwarmte de STEAMpump kan draaien op buitenlucht als bron en daarmee stoom altijd beschikbaar is
  • Het productieproces vlekkeloos samenwerkt met de STEAMpump.

Het project heeft een looptijd van 5 november 2022 tot en met 31 december 2024.

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel.